دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
معرفي بخش هاي درماني و پاراكلينيك
            معرفي بخش هاي كلينيك و پاراكلينيك                  
 
 
 
 
پست انژيو و جراحي قلب
ICU جراحي قلب
 
 
 
 
 
 
2275
1398/06/09
Powered by DorsaPortal