دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
معرفي بخش هاي درماني و پاراكلينيك
            معرفي بخش هاي كلينيك و پاراكلينيك                  
 
 
 
 
پست انژيو و جراحي قلب
ICU جراحي قلب
 
 
 
 
 
 
2044
1398/03/12
Powered by DorsaPortal