دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آزمايشگاه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
آزمايشگاه بيمارستان رازي بيرجند
 
 
معرفي بخش                              

آزمايشگاه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي با زيربناي690 مترمربع كه در حال توسعه و به روز رساني با تكنولوژي روز دنيا مي باشد با بهره گيري از امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته و پرسنل متعهد و مجرب از اسفندماه 1395 تاكنون شروع به انجام خدمات تشخيصي آزمايشگاهي باليني نموده است.

 آزمايشگاه شامل بخش هاي هماتولوژي، بيوشيمي، سرولوژي و ايمني شناسي، هورمون شناسي، ميكروب شناسي، پاتولوژي، بانك خون مي باشد.در اين آزمايشگاه مراحل كاليبراسيون تجهيزات و دستگاه هاي تمام اتوماتيك موجود به طور منظم و با استفاده از كاليبراتورهاي اختصاصي صورت پذيرفته و آزمايشات توسط روش هاي استاندارد كنترل كيفي داخلي و خارجي پايش و كنترل مي شود.

تجهيزات موجود                               يزات موجودj


  بخش بيوشيمي
Elecrtolyte Analyser i-sense         
                    
Biochemical Auto Analyser BT4500 
 
  بخش هماتولوژي
Cell counter Sysmex XN 350    -    mythic 22
 ESR ReaderLena
 Coagolameter stago
 
 بخش هورمون شناسي و ايمني شناسي
 Biomerieux Vidas Immunoassay
 
 بخش پاتولوژي
Tissue processor
 
Microtom
 
Cytocentrifuge
 
 


 موقعيت قرارگيري:همكف        
 تلفن تماس:31626116
 
 
مسئول فني: دكتر مينا حيدري
 
سوپروايزر: حسن تاجيك منصوري
 
 
پزشكان بخش:
 
دكتر مينا حيدري

 دكتر سحر آيتي

 

 
 
 
 
 
1259
1398/03/12
Powered by DorsaPortal