۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معاونت
تاریخ به روزرسانی: 1397/01/20

 


نام و نام خانوادگي:

دكتر رضا جوانمرد گيو

 
 

 

سمت :

معاونت  بيمارستان

تحصيلات:

دكتراي عمومي

 

شماره هاي تماس :

31626060

ايميل:


سوابق مديريتي:                                                             

مسئول مركز بهداشتي،درماني روستاي خنگ دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مسئول مركز مبارزه با سل شهرستان بيرجند

معاونت بهداشتي دانشگاه و رييس مركز بهداشت بيرجند

مسئول گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند.

مسئول آموزش دانشكده پزشكي علوم پزشكي بيرجند

قائم مقام معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

معاون پشتيباني اداره كل تربيت بدني خراسان جنوبي

مشاور بهداشتي رياست دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

سرپرست مركز جامع سلامت توحيد

عضو كيمته و تجهيز بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي

 

شرح وظائف :                                                    

 
1 .مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان
2 .انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان 
3 .هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
4 .هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تأسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيراپزشكي
5 .شركت در جلسات هيأت رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره
6 .تعيين خط مشي و نظارت بر حُسن اجراي آن
7 .كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
8 .تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
9 .تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكالت واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
10 .نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
11 .ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
12 .تقسيم فعاليتها بين مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش هاي لازم و راهنمايي آنان
13 .ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
14 .نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
15 .شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونت هاي دانشگاه
16 .مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخش هاي مختلف بيمارستان
17 .ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
18 .هماهنگي با مترون بيمارستان در بخش هاي درماني و واحدهاي مربوطه
19 .هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
20.نظارت بر كيفيت و حُسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
21 .پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
22 .پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
23 .پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت سرپرستي
24 .نظارت بر حُسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت سرپرستي
25 .نظارت بر حُسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
26.صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
27.سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
28 .صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
29 .نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
30 .شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
31 .مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار بر اساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرح هاي تهيه شده و جاري در واحدها
32 .جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق 
33 .مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
34 .برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هر يك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
35 .انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

 

تعداد بازدید: 1201
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 

خراسان جنوبي-بيرجند-خيابان غفاري-بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي

  Email:razihospital @ bums.ac.ir     كدپستي :  9717844471    056 -  دورنگار:32381128 تلفن:31626000-056  

ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal