گروه آموزشی چشم و ENT بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

 

شرح وظائف اعضاهیئت علمی
 معرفی نامه اساتید
  گالری تصاویر
شرح وظائف اعضاهیئت علمی  شرح وظائف اعضا هیئت علمی
  برنامه آموزشی بخش چشم و ENT 
 نظرسنجی
  پمفلت
کریکولوم ها
 آیین نامه ها
 ژورنال کلاب
 طرح درس و طرح دوره
 آموزش مجازی
کپی لینک کوتاه :